Uncategorized

Rubengera Presbytery

Since 2008, the EPR has reviewed its structure and adopted the decentralized system. From the General synod of March 2014 in its 46 session, Rubengera Presbytery has been officialy approved and combined 3 Regions namely: Cyangugu,Gaseke,Rubengera  and some parishes from Itabire Region.

Rubengera Presbytery is composed by 29 full Parishes and 21 sub -Parishes and is operating in five different Districts, including; Karongi, Ngororero, Rusizi,Nyamasheke and Rutsiro. It’s head office is located in Kibande village,Gisanze cell,Rubengera Sector,Karongi District in Western province of Rwanda.

  • Eglise Presbytérienne au Rwanda-EPR ,Rubengera Presbytery
  • PO. Box. 56. Kigali, Rwanda.                                                                                                                                                                                   
  • Phone number: + 250 724954510
  • E-mail:rubengerapresbytery@gmail.com
  • Website: www.rubengerapresbytery.rw

Location of Parishes and Sub parishes of Rubengera Presbytery 2022

N0Parish NameParish or Sub- Parish PresbyteryVillageCellSectorDistrict
1KamembeParishRubengeraGahwaziKamatitaGihundweRusizi
2GafunzoParishRubengeraGobokaShangiShangiNyamasheke
3RwamatamuParishRubengeraGabiroKagaramaMahembeNyamasheke
4GakutaParishRubengeraDuhatiMureheTwumbaKarongi
5MusangoParishRubengeraMusangoNyakamiraRwankubaKarongi
6KiramboParishRubengeraKiramboKiramboGitesiKarongi
7GitegaParishRubengeraBugoberiGitegaGitesiKarongi
8NyagatovuParishRubengeraNyagatovuRuragweRubengeraKarongi
9KibuyeParishRubengeraNyaruremboKinihaBwishyuraKarongi
10GisunzuParishRubengeraKamonyiMucyimbaRugabanoKarongi
11RwimpiriParishRubengeraKabaziNyarugengeRubengeraKarongi
12GasekeParishRubengeraGikoGasekeNyangeNgororero
13RubonaParishRubengeraRubonaKabiriziRubengeraKarongi
14RubengeraParishRubengeraNyamaganaGasanzeRubengeraKarongi
15SureParishRubengeraKivumuSureMushubatiRutsiro
16KigwaParishRubengeraKigaramaCyaruseraMushubatiRutsiro
17BucyeyeParishRubengeraBucyeyeKagusaMukuraRutsiro
18NguguParishRubengeraNguguBitabageNdaroNgororero
19BwiraParishRubengeraRukeriGashubiBwiraNgororero
20MukoreParishRubengeraByiniroKabonaRusebeyaRutsiro
21RugarambiroParishRubengeraGatejaTebaGihangoRutsiro
22BwizaParishRubengeraRutangazaMuyiraManihiraRutsiro
23GatareParishRubengeraWisovuVugangomaMacubaNyamasheke
24RukokoParishRubengeraKabezaMwendoMukuraRutsiro
25NyakabuyeSub-ParishRubengeraSiteKamanuNyakabuyeRusizi
26CyimbogoSub ParishRubengeraMugongoRusambuNyakarenzoRusizi
27NtendeziSub ParishRubengeraRisansiNtendeziRuharambugaNyamasheke
28BukiroParishRubengeraBukiroBukiroMurundiKarongi
29ByeruParishRubengeraMuniniTangaboManihiraRutsiro
30KibingoParishRubengeraGitaramaBuginaGihangoRutsiro
31KigeyoParishRubengeraKigeyoKageyoMukuraRutsiro
32KaroraSub-ParishRubengeraNyagutovuNyagatovuMubugaKarongi
33NyamugariSub ParishRubengeraKinyunzweKinyunzweMutuntuKarongi
34KabugaSub ParishRubengeraKagariGitegaGitesiKarongi
35MbogoSub ParishRubengeraKigaramaKabugaRugabanoKarongi
36KigeziSub ParishRubengeraGombaGitaramaBwishyuraKarongi
37KiraroSub ParishRubengeraKiraroKaminaMurundiKaongi
38KazibazibaSub ParishRubengeraNyangeNsiboNyangeNgororero
39NyarubuyeSub ParishRubengeraKabugaBubaziRubengeraKarongi
40MatabaSub ParishRubengeraNyagisoziMatabaRubengerakarongi
41GiharaSub ParishRubengeraKaramboKabugaMukuraRutsiro
42GitesiSub ParishRubengeraNyarucyamaMunaniraGitesiKarongi
43NyamarebeSub ParishRubengeraRuyenziBurungaBwishyuraKarongi
44BizuSub ParishRubengeraGitegaGitwaRbengeraKarongi
45RwamikoParishRubengeraBitabaroHaniroManihiraRutsiro
46GitebeSub ParishRubengeraGahungaRemeraRusebeyaRutsiro
47GatengaSub ParishRubengeraGatengaMbeliRusebeyaRutsiro
48KabonaSub ParishRubengeraKaganoMberiRusebeyaRutsiro
49MukuraSub ParishRubengeraKaganoKaganoMukuraRutsiro
50KamabuyeSub ParishRubengeraKaramboRugeyoMurundaRutsiro